Emmett Green

Emmett Green is een innovatieve onderneming die de energietransitie aanjaagt. Dit doen we omdat we ons zorgen maken over het klimaat en over de opwarming van de aarde. De energietransitie is een voorwaarde voor vergroening. We realiseren ons dat de energietransitie complex is. Om die reden combineren we binnen één bedrijf diepe kennis van elektrotechniek, warmte, waterstof, batterijen, financiering, IoT en algoritmen, project management en aansturing van assets.

ONZE VERWACHTINGEN?

Emmett Green verwacht dat er in de komende 3-5 jaar in iedere provincie een aantal grote energie hubs gaan ontstaan. Rondom opwekkers (zon, wind) en industriële gebruikers van energie. In zo’n hub is ook behoefte aan grootschalige opslag en zal conversie van stroom naar warmte en waterstof plaatsvinden. Emmett Green wil de komende jaren haar impact uitbreiden en voor 25 hubs aansturend, initiërend, verbindend, bepalend of coachend te worden.